Thơ và khẩu trang y tế

 

>> Thơ với Thơ (Hà Thanh Hiển)

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet - chỉ có tính chất minh  họa

Hình chỉ có tính chất minh họa (st từ Internet)

Sang đến năm nay mình là nhân viên lớn tuổi nhất cơ quan, được các cháu thanh niên đồng nghiệp xếp lên hạng “cố đỉn”, tức là chuyện ngày xửa ngày xưa thì bác thông vanh vách còn việc vừa mới hôm qua thì đã tịt mít hẳn. Gần đây, để đỡ lạc hậu với thời đại, mình cũng lò dò vào mạng, nhờ mấy cháu dạy cho cách “pót”, cách “seo”, cách “còm”… Hứng lên cũng thả vào “phây” mấy bài thơ con cóc cụ. Cho nó nhảy lừ đừ. Chơi.

Hôm rồi có đứa đọc được, hỏi mình chả khác gì người dẫn chương trình phỏng vấn giao lưu với các nhà thơ cách mạng trên màn hình VTV rằng “Các thi phẩm của bác ra đời trong điều kiện, hoàn cảnh nào?”. Mình trả lời luôn “trong khẩu trang y tế”. – Đọc tiếp >