Sao không nuôi chó bec-giê ?

 

Lê Khả Sỹ
Theo Blog Lê Khả Sỹ

“Tập thể anh hùng” chúng em / Luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ Mệnh lệnh tuyệt đối tuân thủ / Chẳng cần kiểm tra thanh tra Ba Tàu không thể bày ra / Cái trò lót tay hối lộ Để làm ngơ cho chúng nó / Tuồn hàng lậu vào nước ta  !

“Tập thể anh hùng” chúng em / Luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ
Mệnh lệnh tuyệt đối tuân thủ / Chẳng cần kiểm tra thanh tra
Ba Tàu không thể bày ra / Cái trò lót tay hối lộ
Để làm ngơ cho chúng nó / Tuồn hàng lậu vào nước ta !

HH Sáng kiến hay! Có thể phát huy, dùng chó bec-giê vào nhiều việc tương tự khác!

Đọc báo được biết:

Chỉ riêng năm 2014, hơn 20 tỷ USD hàng Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua kiểm soát…

 Sỹ tôi là dân thường, không rõ hàng nhập khẩu vào VN phải nộp cho Nhà nước ta những loại phí gì, nhưng chắc chắn hơn mức 10% thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các mặt hàng kinh doanh trong nước từ cái chổi rơm đến vàng bạc đá quý và cả tác phẩm văn học khi xuất bản. Chỉ thất thu thuế 10% thôi, thì 20 tỷ USD hàng TQ nhập khẩu không qua kiểm soát, nghĩa là không thu được thuế, công quỹ đã mất 2 tỷ USD trong năm 2014. – Đọc tiếp >