Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến

 

Bút này lưu chuyện chiến chinh
Bút này chắp lại chuyện tình xa xưa
Theo dòng được mất hơn thua
Em về với đất anh chưa thấy về…

 

Hà Hiển

hoacuc_doaVề lại Hải Phòng một thời gian, Phương lại xin được làm công việc thông ngôn kiêm thư ký cho một hãng vận tải đường thủy của Pháp với mức lương khá cao.

Nhờ uy tín trong công việc, anh cũng xin được cho một số người bạn ở cùng phố, trong đó có Bác Cả tôi và một người sau này lấy bác gái bên họ nội nhà tôi, vào làm cùng. – Đọc tiếp >