Đừng tưởng

 

Bùi Giáng
Theo Bình luận án

BuigiangBLA: Đừng tưởng cứ nói là xây, dựng được chủ nghĩa xã hồi (hội) trong mơ! Đừng tưởng xuống phố biểu tình, chống bọn tàu khựa là phường phản đông (động). … he he!

 

Ảnh bên: Thi sĩ, dịch giả xuất sắc Bùi Giáng

 

– Đọc tiếp >