Bỏ chữ ‘xin’ có tác dụng không?

 

>> Có nên bỏ chữ “Xin”?
>> Vì một nền công vụ hẳn hoi
>> Hành dân và dọa dân

 

Hà Hiển
Theo BBC Tiếng Việt

150513085501_vietnam_form_640x360_hoangdinhnamafpLâu nay, có thể do bức xúc từ cung cách và thái độ phục vụ của các cơ quan công quyền nên dư luận đã “soi” cả đến vấn đề chữ nghĩa sử dụng trong các văn bản hành chính.

Ví dụ như có rất nhiều ý kiến bàn về chữ “xin” trong các mẫu đơn khi người dân muốn sử dụng các dịch vụ công như cấp giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, giấy chứng tử, giấy cấp phép thành lập công ty .v.v. – Đọc tiếp >