Những bài thơ cuối đời của Nguyễn Đình Thi

 

>> Xin vẽ lại chân dung Nguyễn Đình Thi
>> Đừng gán cho nghệ sĩ những thứ “cao siêu”

 

Theo Blog Tễu

CoNS-NguyendinhthiNGUYỄN ĐÌNH THI sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924 ở Luông Pra Băng (Lào). Tuy nhiên, nguyên quán của ông là ở làng Vũ Thạch, hiện nay là phố Bà Triệu thuộc địa phận phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cha ông là một viên chức Sở bưu điện Đông Dương, từng sang làm việc ở Lào.

Những năm 1940 ông tham gia Tổ Văn hóa Cứu quốc. Năm 1945 ông tham dự Hội nghị Quốc dân Tân Trào, sau đó được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1 (khi 21 tuổi). Sau Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Đình Thi làm Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc.

Ông thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Ông viết sách khảo luận triết học, viết văn, làm thơ, soạn nhạc, soạn kịch, viết lý luận phê bình. Ông được nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996.

– Đọc tiếp >

“Tham vọng quyền lực” – Lần đầu tiên được nêu ra và nhấn mạnh ở một HNTƯ

 

>> “Hạn chế lớn nhất của tuổi trẻ là thiếu tham vọng”
>> Dân cùng bàn việc nước mới gọi là dân chủ
>> “Quy hoạch” cán bộ – thường hay nhỡ thời?
>> “Quy hoạch” cán bộ thường hay nhỡ thời ?  (comment)
>> Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: ‘Tôi không nghĩ đến dấu ấn cá nhân’

 

Thợ Cạo
(Tổng hợp)

HH –Đã là chính khách thì trước hết phải có  tham vọng quyền lực cũng như đã là đàn ông thì trước hết phải có ham muốn đàn bà, nếu không thì chỉ là “chính khách nửa mùa” hay “đàn ông” kiểu “xăng pha nhớt”.
 

Chẳng có cô gái nào muốn lấy cái loại “xăng pha nhớt” làm chồng, cũng như chẳng người dân nào muốn các ông “không có tham vọng quyền lực” – sau đây xin cũng đặt tên chung là “chính khách xăng pha nhớt” –  nắm quyền lãnh đạo mình cả. – Đọc tiếp >