Vì một nền công vụ hẳn hoi

 

>> Hãy thay đổi những gì đã lỗi thời
>> Hành hạ” người nhận trợ cấp thất nghiệp
>> Hành dân và dọa dân

 

Nguyễn Thông
Theo Blog Nguyễn Thông

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

Tôi không dám dùng những từ ngữ đao to búa lớn, chỉ xin dùng chữ “hẳn hoi” mà ông bà ta nói – nghe đã quen tai, để gắn vào chủ đề nền hành chính công, hay còn gọi là công vụ. Hẳn hoi có nghĩa rành mạch, rõ ràng, đâu vào đấy, có được đầy đủ các yêu cầu, theo đúng những tiêu chí mà cuộc sống và con người đòi hỏi.

Ai cũng biết tất cả pháp luật, đường lối, quan điểm, chính sách của nhà nước để đến được với dân đều phải thông qua nền công vụ. Nước nào cũng vậy chứ không riêng gì nước ta. Vấn đề cần trao đổi ở chỗ nền công vụ ấy như thế nào mà thôi. – Đọc tiếp >