Thơ Mùng 10 Tết

 

Hà Ánh Charlie Dương

 

Mười ngày nghỉ Tết ăn chơi
Hôm nay vào mạng chào người anh em

Nhất vui là chuyện Cụ Khiêu. Nụ hôn trăm tuổi bao nhiêu cháu thèm Nụ hôn trăm tuổi bao nhiêu cháu thèm

Nhất vui là chuyện cụ Khiêu
Nụ hôn trăm tuổi bao nhiêu cháu thèm 

Rất nhiều tin mới được xem
Thấy 3 điều nhất giữa thềm mùa xuân:

Nhất buồn là ảnh bác Nông
Nông tài nông đức… thôi không nói nhiều…
Nhất vui là chuyện cụ Khiêu
Nụ hôn trăm tuổi bao nhiêu cháu thèm
Nhất thương Ông Ỉn làng trên
Ngang lưng chịu chém cửa Đình máu phun

Cầu mong đất nước trường tồn
Điều ngu càng bớt, điều khôn thêm nhiều

 

HACD – 28/2/2015
(Tác giả gửi Blog Hahien)