Những lời nói ấy có vẻ là sáo rỗng?

 

>> ‘Đảng cần khôi phục khí thể Đổi mới hay là chết’
>> Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống
>> Cán bộ trước hết phải là người tử tế
>> Tấm thẻ đảng ngày trước
>> Vài dòng viết về Đảng nhân ngày 3/2

 

FB Dân Choa

 Đồng chí cầm ô đang đóng vai đảng, đồng chí Phớc đóng vai Nhân dân, quần chúng Dân Choa còn thắc mắc chi?

Đồng chí cầm ô đang đóng vai đảng, đồng chí Phớc đóng vai Nhân dân, quần chúng Dân Choa còn thắc mắc chi? (Lời bình của Cường Trần trên FB Dân Choa)

Nói và làm

Nhân dịp kỉ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, “… đảng lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống…”

Có thể những lời nói đấy phù hợp với những giai đoạn đầu của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng khi đảng đã khẳng định vị trí độc tôn lãnh đạo toàn diện và duy nhất thì những lời nói ấy có vẻ là sáo rỗng.

– Đọc tiếp >