Đít thật roi giả

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog  Hahien)

Hình st trên Internet, chỉ có t/c minh họa

Đến trưòng hay trốn học đi chơi? (Hình st trên Internet, chỉ có t/c minh họa)

Cách đây cả nửa thế kỷ, Bố tôi là thầy giáo dạy tiểu học lão thành rất có uy tín. Rất nhiều phụ huynh học sinh muốn gửi con nhờ Ông kèm thêm ngoài giờ nhưng hàng năm Ông chỉ nhận vài đứa, mà thường là mấy đứa con nhà nghèo, vừa nghịch, vừa lười, vừa dốt.

Ông nhận vì bố mẹ chúng cũng từng là học trò của Ông, cùng loại vừa dốt, vừa lười, vừa nghịch.

Trong học bạ của nhóm này, Ông thường bút phê rất gọn “đã dốt, lại lười, còn nghịch!”, chả như bây giờ cứ phải viết hay để lấy thành tích cho ngành Giáo dục. Chắc Ông nghĩ “lũ con khá lên hơn bố chúng nó thì càng tốt, không thì cũng đến thế mà thôi, lại lấy nhau sớm, mở quán bán hàng, chữa xe, chả bắt đền Ông được”. – Đọc tiếp >

“Cô đứng đó Lê nin không nói…”

 

Nguyễn Thế Thịnh
Theo Blog Thinhbabel

Hình st trên Internet, không nhất thiết dùng để minh họa

Hình st trên Internet, không nhất thiết dùng để minh họa

Các học viên cử nhân chính trị của trường Đảng kể:

Mỗi lần thi hết môn họ thường đút tài liệu dưới học bàn để chép. Một lần, anh học viên chép đến đoạn: Lê nin nói: “ thì cô giáo đến đứng cạnh. Anh này đút tài liệu sâu vào học bàn rồi ngồi im. Cô giáo hỏi: Lê nin nói gì sao không thấy viết vô? Anh học viên đáp: “Cô đứng đó Lê nin không nói, cô đi Lê nin mới nói”. Hehe.

Một lần khác, anh học viên viết đến đoạn “Bác Hồ sang Xiêm…” thì thấy giáođến, anh ta ngồi im, thầy hỏi, Bác sang Xiêm rồi đi đâu? Anh học viên nói, “Dạ, thầy đi Bác mới đi tiếp, thầy đứng đó, Bác không đi”.

– Đọc tiếp >