Lời Sư Tử Đá

 

>> Hiến kế về địa điểm tập kết sư tử Tàu…/Hiện vật không phép về đâu sau di dời?
>>  Hà Nội di dời 146 sư tử đá ngoại lai

 

Hà Ánh Charlie Dương (ghi)

Cháu sinh ở Núi Ngũ Hành
Miền Trung nước Việt chính danh quê mình20150114100158-su-tu-da1
Nhờ tay bác thợ tài tình
Nên loài Sư tử oai linh cửa Chùa
Chỉ vì cái mặt không ưa
Mấy ông khép loại “mày Sư tử Tàu”
Nên giờ không biết đi đâu
Chùa không cho ở, đời sầu hết thiêng
Lưu vong ngay giữa quê hương
Phụ lòng người tạc, phụ ơn đá trầm
Mồ hôi đá thấm hạt cơm
Xứ người chắc nó cười thầm múa tay
Tạm thời cho cháu ở đây
Mặt quay vào vách, đít quay ra đường
Xin người bớt ghét, thêm thương
Đít này đúng đít thú rừng Việt Nam

16-1-2015
HAD