Je suis Charlie

 

>> Số mới của Charlie Hebdo ‘làm thế giới cười thay vì khóc’

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tôi là Charlie
là cây bút chì
để vẽ
để đùa
kiểu Parischarlie

Đùa như Gavorot
chết sau khúc hát đùa
bên chiến lũy Cộng hòa
như Charlie Hebdo
trang báo đùa đổ máu
trên bàn viết Tự do

Nước Pháp không đùa
không còn là nước Pháp
Thế giới không đùa
Tôi vẫn là Charlie
vẫn là cây bút chì
cứ đùa
cứ vẽ
giữa Paris

                                 HAD