“Nói xấu” hay “nói tốt” thì cũng đều không được phép?

 

Hà Hiển

nbtBáo  Giáo dục Việt Nam hôm nay (9/1/2015)  trích phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt về ông Nguyễn Bá Thanh như sau: “Lúc này sức khỏe của ông Thanh đang yếu, dù nói xấu hay nói tốt về ông ấy cũng là điều không nên. Nói cách khác, lúc người ta đang ốm đau không nên nói nọ nói kia, kể cả nói tốt cũng không nên…”

Không rõ ý ông Duyệt là gì khi ông dùng chữ “nói xấu” hay “nói tốt” trong ngữ cảnh của lời phát biểu trên. Nếu “nói xấu” hay “nói tốt” là để nói về đạo đức, tư cách, phẩm chất hay năng lực… của ông Thanh thì có thể cần phải bàn thêm rằng lúc này có nên nói hay không nên nói. – Đọc tiếp >