Bình bầu thi đua

 

HH ghi lại theo lời kể của một độc giả

Chuyện “thi đua” ở cơ quan các bạn ra sao? Bình xét thế nào? Còn sau đây là chuyện bình xét thi đua cuối năm ở một cơ quan nhà nước do một độc giả của Blog Hahien kể lại – câu chuyện có thật xảy ra tại đơn vị mà anh từng công tác.  Xin phép anh ghi lại để cùng chia sẻ ở đây…

thiduaỞ các cơ quan sở mỏ nhà nước, cứ vào dịp cuối năm lại rộn ràng không khí bình bầu các danh hiệu thi đua. Danh hiệu thì có nhiều loại, từ chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp ngành, cấp cơ sở gì đó cho đến lao động xuất sắc, lao động tiên tiến …, kèm theo đó là các bằng khen, giấy khen, tiền thưởng…

Đấy là quán triệt tinh thần lời dạy của Cụ Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong năm mọi người hối hả thi đua, gần hết năm thì phải bình xét, đã trở thành thông lệ từ lâu.

Thời chiến có câu hình như cũng của ông cụ: “Người người thi đua, nhà nhà thi đua – Ta nhất định thắng, địch nhất định thua”. – Đọc tiếp >