Hội Hoa Xuân

 

Nhạc và lời Hà Thanh Hiển
Minh Nhật hát

(Tác giả gửi Blog Hahien)

chucmungnammoiLời bài hát: Tung tăng tung tảy Em đi trẩy Hội cùng Hoa. Hoa thơm thơm quá, Hoa xinh xinh quá, thơm xinh nghiêng đọng dấu môi Em cười. Đong đưa đong đẩy Hoa đi trẩy Hội với người. Người yêu yêu thế, người thương thương thế. Yêu thương dâng đầy nụ Hoa say. Theo Em quên cả lối về. Theo Hoa lạc vào bến mơ. Trăm năm về lại Đào Nguyên, thiên tiên mong nhớ bên thềm động Xuân. Tung tăng tung ta, đong đưa đong đa, Em cùng Hoa, Hội Xuân chờ…

– Nghe hát>