Vài lời bàn về Khổng Tử và Học viện Khổng Tử

 

>> Biển hiệu của Viện Khổng Tử vi phạm Nghị định của Chính phủ

 

Trần Quang Đức
Theo FB Trần Quang Đức

Biển hiệu của Viện Khổng Tử vi phạm Nghị định của Chính phủ (Ảnh: Báo Người cao tuổi)

Biển hiệu của Viện Khổng Tử vi phạm Nghị định của Chính phủ (Ảnh: Báo Người cao tuổi)

Hai hôm nay, nhiều bạn facebook tag tôi vào những stt xoay quanh việc Học viện Khổng Tử đầu tiên được đặt tại một trường đại học của Việt Nam. Cá nhân tôi, tôi không ủng hộ việc này. Bởi như nhiều người đã tìm hiểu, Học viện Khổng Tử không đơn thuần nhằm “quảng bá tiếng Trung Quốc”. Ở Âu Mỹ, các học viện này đã có những hoạt động như đả phá Pháp luân công, kỳ thị tín ngưỡng (Đại học McMaster, Canada), cổ động sinh viên ủng hộ Trung Quốc trấn áp Tây Tạng (Đại học Waterloo, Canada), không cho sinh viên talk về vấn đề Tây Tạng, hạn chế ngôn luận (Đại học Chicago, Mỹ), v.v. Đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến một loạt các nước Âu Mỹ tẩy chay học viện này. – Đọc tiếp>