Chuyện vui cuối tuần

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

1) ĐỒ CON NGƯỜI !
(dịch từ tiếng Chó)

"Chó ướt" (Ảnh: Sophie Gamand - chỉ có tính minh họa)

“Chó ướt” (Ảnh: Sophie Gamand – chỉ có tính minh họa)

Chó Tây được quý hơn Chó Ta. Chó Tây có tên là Mina này, Tôbi nọ…Chó Ta thì được ngoắc “êu Cún, tặc tặc tặc”.Chó Tây được ngủ trên ghế xa-lông trong nhà, có người dắt đi ỉa. Chó Ta ngủ ngoài sân, tự ỉa lấy. Cả nhà canh Chó Tây, sợ trộm bế mất. Chó Ta coi trộm cho cả nhà. Chó Tây được ăn thịt trong đĩa. Chó Ta ăn cơm cháy đổ ở mé bậc thềm.

Chó Ta cứ ấm ức hoài không hiểu vì sao.

Mãi đến một hôm, ghé mắt vào nhà, thấy Chó Tây đang biểu diễn cho mọi người xem, Chó Ta mới ngộ ra “chả trách mày được quý thế, mõm thì ngắn tũn như cái mặt thằng người, lại biết đứng bằng hai chân. Rõ là cái đồ…con người ”. – Đọc tiếp >