Đề nghị GS Nguyễn Văn Tuấn không được xui dại Bộ trưởng!

 

>>  Về bức thư của ông Đại sứ – Có cần phải gãi đầu không, thưa GS Nguyễn Văn Tuấn?

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

“… Thầy Tuấn có ý tặng thầy Luận bức thư của mình, tôi nghĩ thầy Tuấn chỉ đùa thôi. Nếu không đùa thì chắc chắn là “xui dại”. Nhưng tôi giả định thầy Luận đồng ý nhận tấm thịnh tình của thầy Tuấn, với một đề nghị nhỏ kèm theo, là chừng nào thầy Luận còn tại vị, mỗi năm thầy Tuấn viết hộ một bức thư cho cùng một đối tượng, cùng một nội dung, thư năm sau khác năm trước thì không biết thầy Tuấn nghĩ sao… , tôi tin thầy Tuấn dù văn chương cỡ như Thần Siêu Thánh Quát chắc cũng bó tay chấm com…”   (Trích lời tác giả)

Lời bình thêm của Bog Hahien: Điều quan trọng là có gì mới, có gì hay để mà viết hay không. Năm sau có điều gì mới điều gì hay hơn năm trước thì mới có cái để mà viết hay, viết khác. Nếu năm nào cũng vẫn cứ cũ mèm như thế thì “viết hay” cũng chẳng để làm gì. Cũng may là thầy Luận viết dở. Nếu thực tế chẳng có gì hay mà thầy lại “viết hay” thì hóa ra là thầy bịa, còn dở hơn nhiều! Thế nên xin các bác tạm tha cho thầy Luận cái việc “viết”, cũng đừng “xui dại” thầy phải “viết hay”, mà tập trung soi thầy ở  cái việc “làm”…

Thầy Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Giáo dục gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh và đồng sự nhân ngày 20 tháng 11, ngay sau đó có luôn bài của Gs. Nguyễn Văn Tuấn, blogger Baron Trịnh bình phẩm trên mạng kèm theo các còm, chê bức thư không đạt về mọi phương diện. Đặc biệt, thầy Tuấn lại còn bỏ công soạn một bức khác, có nhã ý nếu thầy Luận muốn thì tặng lại để sang năm dùng.

Về chuyện này, tôi có một vài ý kiến dưới đây. – Đọc tiếp >