Đại sứ nói gì?

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

imagesHH – Tác giả muốn chia sẻ bài viết này cùng bạn bè – những nhân vật có tên được đề cập trong bài viết – để  nhớ lại những kỷ niệm thời họ còn làm việc và học tập cùng nhau tại nước CHXHCN Tiệp Khắc …

Trần Du và tôi cùng sang Tiệp Khắc làm nghiên cứu sinh từ tháng Tám năm 1978 đến đầu năm1983. Hắn là cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải, tôi thuộc sự quản lý của Thành phố Hải Phòng. – Đọc tiếp >