Có phải cứ “ta” chê “mình” thì đều là tự ti?

 

Hà Hiển

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Trong bài viết ‘Chúng ta có biết đứng dậy và bước đi hay không?’, tác giả – cũng là nhà thơ – Nguyễn Quang Thiều viết  “Bây giờ, cứ hễ nói đến đất nước Việt Nam, nói đến người Việt Nam là không ít người Việt Nam chúng ta tự chê bai mình không tiếc lời. Chúng ta tự vẽ lên chân dung chúng ta xấu xí đến không tưởng. Không ít người nước ngoài trố mắt kinh ngạc khi nghe chính người Việt nói về người Việt.”

Mình nghĩ, nếu “mình” và “ta” luôn luôn là đồng nhất mà “ta” lúc nào cũng “chê bai mình không tiếc lời”, thì đúng là tự ti thật.

Nhưng có nhiều thứ là “mình” mà lại không hẳn là ” ta” thì chê bai “mình” cũng không có nghĩa là tự hạ thấp “ta”, và vì thế không phải là tự ti. – Đọc tiếp >

Xấu hổ để tử tế

 

Nguyễn Công Thảo
Theo Diễn ngôn

 Giàn hợp xướng kỳ diệu tham gia tuần lễ Tử Tế Là (nguồn: iSEE)

Giàn hợp xướng kỳ diệu tham gia tuần lễ Tử Tế Là (nguồn: iSEE)

Trong biết bao nhiêu bộn bề của cuộc sống đương đại, đối mặt với thực tế là nhiều giá trị nhân văn bị đang bị đe dọa, nhiều người muốn góp phần vào tạo ra thay đổi, làm cho xã hội tử tế hơn. Đã có một vài ý kiến đặt ra rằng cần phải hiểu thế nào là tử tế và để sống tử tế người ta cần phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để nhận diện, đo lường được mức độ tử tế trong xã hội?

Đây là những câu hỏi quan trọng, cần phải làm rõ về mặt khái niệm, dù rằng khó có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn, khuôn mẫu bởi tính phức hợp, đa nghĩa, nhiều chiều kích của vấn đề. Chính vì thế, mỗi cá nhân có thể tự tìm ra cho mình câu trả lời phù hợp, những gì bàn luận dưới đây chỉ nên coi là một cách nhìn. – Đọc tiếp >