Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (6)

 

Phạm Thị Hoài biên soạn
Theo pro&contra

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5

trandanVăn nghệ đi tham quan

A: Văn nghệ đi tham quan thì cũng phải 3 cùng, họp, bắt rễ… Các việc đều làm thì mới kết quả. Viết mới hay được.

Phóng viên B: Không nhất thiết.

A: Nhất định chứ. Phải làm, phải 3 cùng như đội viên mới kết quả. Phải khẳng định với nhau như thế.

B hỏi kháy: Thế Đảng có 3 cùng không? Sao vẫn kết quả? – Đọc tiếp>