Tiếm công và chiếm đoạt

 

GS Nguyễn Văn Tuấn
Theo FB Nguyen Tuan

UntitledĐọc bài “Anh thợ hồ quên mình tìm bé mất tích: Thôi thúc tình người” (1) trên tường của một người bạn, và thấy câu cuối của bài viết có câu giống như than thở: “Âu đây cũng là điều đáng để suy gẫm.” Đáng suy ngẫm thật vì câu chuyện trong bài báo nói lên một sự tiếm công trắng trợn của giới cầm quyền, nhưng đồng thời cũng phản ảnh số phận “thấp cổ bé họng” của người dân trong xã hội VN hiện nay. Câu chuyện có thể phản ảnh một thể chế chiếm đoạt.

– Đọc tiếp >