Khổ ghê, người Việt Nam nào lấy đất Kampuchia Krom?

 

Đọc thêm 

>> Người Khmer Krom họp về vùng Nam Bộ
>> Trao đổi cùng Chinda

 

Trương Nhân Tuấn
Theo FB Trương Nhân Tuấn

cambuchaiNếu xét lại một cách sâu xa (trên vấn đề pháp lý) thì không có người VN nào « lấy đất » của Kampuchia hết cả.

Nam Kỳ lục tỉnh được vua nhà Nguyễn ký nhượng cho Pháp vào các hiệp ước năm 1862 và 1874. Nếu đất đó là « của » Kampuchia, thì đáng lẽ năm 1863, khi ký hiệp ước để nhận sự bảo hộ của Pháp, thì vua Miên phải lên tiếng phản đối (hoặc bảo lưu) cho Pháp biết vùng đất đó là của mình.  Sự im lặng của Miên (qua các hành vi của nhà Nguyễn năm 1862 và 1874) là nhìn nhận đất đó thuộc chủ quyền của VN. – Đọc tiếp>

Đừng có ai trịch thượng “tuyên truyền”

 

Gs Nguyễn Văn Tuấn
Theo FB Nguyen Tuan/ Quê Choa

Ảnh minh họa: Internet

Hình minh họa: Internet

Đọc bài “Để kiều bào không phải ‘tròn mắt’” (1) tôi phải nói là rất ngạc nhiên trước những quan điểm và tầm nhìn của các quan chức cao cấp trong Nhà nước. Họ vẫn nghĩ rằng bà con người Việt ở nước ngoài (sẽ gọi tắt là “Việt kiều”) là thiếu thông tin, và từ đó, giải pháp là tăng cường … tuyên truyền.

Trong thực tế, tôi nghĩ ngược lại: Việt kiều ở ngoài không hề thiếu thông tin về VN. – Đọc tiếp>