Tuyên bố thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại

 

Theo Chúng Ta

baodaiHH Do ảnh hưởng của sách báo chính thống từ bé, nhiều người, cũng như mình đã từng hình dung Hoàng đế Bảo Đại như là một “tên vua” xôi thịt chỉ ham ăn chơi, cờ bạc, gái gú, săn bắn…, chẳng có tài cán hay trí tuệ gì đặc biệt.

Nhưng rồi dần dần, qua những nguồn thông tin mở và khách quan, mình thấy Ngài là một người thông minh, được giáo dục bài bản, có chính kiến, có lý tưởng, và hơn hết – là một người yêu nước, hoặc ít nhất cũng như nhận xét của nhà báo Kim Dung khi đọc Chiếu thoái vị của Hoàng đế – “… Ông ấy là một người tốt…lâu nay ta bị bưng bít (chỉ nghe về mặt xấu, không được thấy mặt tốt) nên không hiểu hết về ông ấy.”

 

– Đọc tiếp>