Thơ với Thơ

 

Hà Thanh Hiển

lá2HH – Tiếp theo thông điệp về thơ đã đăng trên blog này tuần trước, tác giả HTH vừa gửi đến chủ trang một số bài thơ nữa. Vì những bài này, cùng với bài đã đăng, được tác giả xếp vào một chùm các bài thơ với tên chung là THƠ VỚI THƠ,  Blog Hahien xin trân trọng đăng lại thành một entry ở đây:

– Đọc tiếp>