“Gorbachev” Tàu đang xé nát Đảng Cộng sản

 

>> Những tín hiệu mới đang phát đi từ Trung Hoa
>> Trung Quốc: Vở kịch chính trị chưa thể hạ màn
>> Gorbachev – thủ phạm của sự sụp đổ?

 

Tác giả: Gordon G. Chang
Phan Trinh dịch
Theo Pro&Contra

pix3_081314“Tập Cận Bình, giống Gorbachev, muốn làm điều vĩ đại để cải cách một hệ thống bệnh hoạn. Nhưng cũng như lãnh tụ cuối của Liên Xô cũ, Tập vừa kích hoạt những chuyển biến mà ông không thể kiểm soát được.”

Giới thiệu của người dịch:

Lập luận của Gordon rất đáng chú ý, nhất là khi ông so Tập Cận Bình với Gorbachev, người vừa cố sửa vừa cố giữ, sao cho không đổ vỡ, một hệ thống đã không thể sửa. – Đọc tiếp >