Có phải là…

Minh họa của Thúy Hằng (st trên mạng)

Minh họa của Thúy Hằng (st trên mạng)

Hà Thanh Hiển

HH –  Blog Hahien vừa nhận được bài thơ sau đây của tác giả HTH gửi tới. Nhận thấy đây là một thông điệp bằng-thơ-về-thơ  khá độc đáo nên xin phép anh được đăng lại ở đây, xin trân trọng cám ơn tác giả:

Thơ có phải là cái sọt
chứa đồ cũ vặt vãnh trong nhà
mãi chưa chịu đổ đi

Thơ có phải là vuờn hoa
đúng mùa, trắng vàng đỏ tím
thơm ngát hương và có nhiều chim – Đọc tiếp>