Giám đốc “sợ” nhà báo?

 

 Ngô Minh
Theo Blog Quà Tặng Xứ Mưa

Đọc thêm:  Ai mới là vô trách nhiệm?

 457911-8MTDDBCAMQCHGHCAGI7Y0UCACD314ICA3IXZ9QCA9RTISWCANNWKJICAKCPBNPCA0DNM2ACAMO8W38CA28XJPOCA1VSE1MCAX0WP5XCA8NF7I3CACF933ICAD0IB7WCAS2PI39CAN62D56CAD07JXPQuan hệ giữa giám đốc doanh nghiệp với các nhà báo hiện nay có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Báo chí phải tôn vinh các doanh nghiệp làm ăn giỏi vì họ là lực lượng chủ lực trong phát triển đất nước thời hội nhập . Nhưng các nhà báo không phải ai cũng sống và viết với ý nguyện lớn lao đó! Tôi có anh bạn đang là giám đốc một doanh nghiệp lớn.. Mấy lần tôi gợi chuyện xung quanh ‘’đề tài’’ này, anh đều thoáng chút căng thẳng và buồn trên nét mặt, rồi nhanh chng lảng sang chuyện khác. Gần đây, sau mấy lần nghe Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, thẳng thắn chân tình nhằm tháo ỡ các vấn đề mắc mớ, khó khăn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, anh bạn đi dự về bỗng trở nên hào hứng, cởi mở. Gặp tôi, anh tâm sự :’’ – Đọc tiếp>