Một trận chiến đấu

 

Hà Hiển

(Truyện cực ngắn)

Đông chí thương binh Trung Quốc được một nữ đồng chí quân y Quân Giải phóng "an ủi"

Đông chí thương binh Trung Quốc được một nữ đồng chí quân y Quân Giải phóng “động viên an ủi” (Ảnh: st trên Internet)

Hôm đó, một ngày tháng 2 năm 1979, quân Tàu thổi kèn vang dậy cả một góc trời, biển người ào ạt xung phong, thằng chỉ huy hô: “các đồng chí đảng viên, đoàn viên cộng sản hãy tiên phong đi đầu, anh dũng tiến lên tiêu diệt bọn phản động tiểu bá VN!”

Pằng pằng pằng pằng!

Bên ta đồng chí chỉ huy hô: “Các đồng chí đảng viên, đoàn viên cộng sản hãy xứng đáng danh hiệu đảng viên, đoàn viên, nêu gương kiên cường, dũng cảm, kiên quyết giữ  vững trận địa, đánh dập đầu quân phản động bành trướng Bắc Kinh!” – Đọc tiếp>