Công ước Vienna 1978 và Công hàm Phạm Văn Đồng – Đôi điều bàn thêm cùng các tác giả Tạ Văn Tài và Vũ Quang Việt

 

Hà Hiển

chpvdTrên trang bauxite vừa có bài viết của các tác giả Tạ Văn TàiVũ Quang Việt nhan đề Công ước Kế tục Quốc gia của Liên Hiệp Quốc không đòi hỏi thừa kế các hiệp định liên quan đến lãnh thổ.

Theo các tác giả bài viết này thì Liên hiệp quốc đã ban hành một công ước mà các tác giả dịch sang tiếng Việt là Công ước Kế tục Quốc gia đối với Hiệp ước 1978 ( sau đây xin được gọi tắt là Công ước 1978 – nguyên văn tiếng Anh: Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978), mà căn cứ theo đó “các quốc gia kế tục không phải thừa kế các hiệp ước liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà quốc gia trước đó đã ký nếu nó không muốn”. Và từ lập luận này, các tác giả đi đến kết luận Công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi thủ tướng Chu Ân Lai ngày 14 tháng 9 năm 1958 là không có giá trị (nếu Việt Nam muốn – HH nhấn mạnh).

Trước hết, phải nói rằng việc các học giả cố gắng tìm hiểu thêm các văn bản quy phạm quốc tế có liên quan và bỏ nhiều công sức để phân tích nhằm tìm cách hóa giải hay hạn chế những tác hại, nếu có, của “Công hàm PVĐ” là một điều rất đáng trân trọng và khích lệ. Và với tất cả sự trân trọng ấy, xin được bàn góp thêm mấy ý sau:

– Đọc tiếp