Thực ra Trung Quốc đang chỉ cho chúng ta nên làm gì

 

Tạ Duy Anh
Theo Quê Choa

haiquanNguyễn Trãi: “Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng.”
Nguyễn Huệ: “Bọn chó Ngô kia là cái thá gì mà ta phải sợ”.

Khi người Nga tiến vào bán đảo Crưm, tôi đã giật mình lo lắng cho những gian nan có thể sớm xảy ra với đất nước mình.

– Đọc tiếp>