Ảo tưởng TSKH

 

Nguyễn Trần Sâm
Theo Quê Choa

HH – Sùng bái nước Nga đến mức ảo tưởng như ông TSKH được đề cập trong bài viết này là điển hình của căn bệnh khó chữa của một bộ phận không nhỏ trí thức miền bắc, không chỉ là những người trước đây đã từng học tập tại Liên Xô cũ…

TSKH tất nhiên là viết tắt của “tiến sỹ khoa học”. “Ảo tưởng TSKH” có thể hiểu là ảo tưởng của một vị TSKH, hay ảo tưởng tầm TSKH, nghĩa là ảo tưởng ‘tầm cao’.

Với chủ trương đào tạo tiến sỹ theo chỉ tiêu và đến nay đã có hơn 2 vạn vị, xã hội chẳng mấy ngưỡng mộ cái danh TS. Tuy nhiên, với TSKH thì có khác. Đa số các TSKH, nhất là trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được xã hội tôn trọng.

– Đọc tiếp>