Có thể làm cú “Điện Biên Phủ trên biển”? (*)

 

Phan Văn Tú
Theo FB Phan Văn Tú

M83HHĐã có Điện Biên Phủ trên cạn, Điện Biên Phủ trên không, thì tại sao không thể làm cú Điện Biên Phủ trên biển nữa? Sau đây là sáng kiến của nhà báo Phan Văn Tú:

– Đọc tiếp>