Không ổn rồi anh Tư ơi!

 

Nguyễn Quang Lập
Theo Quê Choa

22Ảnh bên: Bác Hồ bắt nhịp hát bài Kết đoàn tại Vườn Bách Thảo, Hà Nội, 1960.

Chép sử Việt nói bài hát Kết đoàn là ta chôm bài hát Đoàn kết là sức mạnh của Tàu là không chuẩn, nếu hiểu “chôm” theo nghĩa ăn cắp bản quyền. Bài hát Kết đoàn của ta bê gần như nguyên xi bài Đoàn kết là sức mạnh của Tàu thật, nhưng không phải “chôm”. Đã từ lâu bài hát Kết đoàn đã ghi rõ ràng: Nhạc: Lư Túc, lời Mục Hồng, lời Việt: sưu tầm, sao gọi là “chôm” được?

Vào thời buổi ” bốn phương vô sản đều là anh em”, trong khi âm nhạc nước nhà ( là nói nhạc tuyên truyền) còn ở tình trạng xòn xòn xòn đô xòn thì việc chú em lấy bài hát của ông anh, chế biến lời chút đỉnh rồi “phổ biến cho toàn dân ta” có thể chấp nhận được. Chẳng sao cả. Ông anh lấy đó làm vui, hà cớ gì mà kiện cáo? – Đọc tiếp>

Chuyện bây giờ mới kể

 

Nguyễn Trung Dân
Theo Quê Choa

Huy Đức: Nhiều bạn sinh sau 1975 cho rằng mình không có nghĩa vụ phải hòa giải với ai cả vì các bạn ấy “không làm gì sai với ai”. Nhưng các bạn ấy có lẽ cũng nên đọc những câu chuyện như thế này để hiểu thêm về hai chế độ, để thấy làm người tử tế không thể quay lưng lại với những nỗi đau của đồng bào mình

Mấy hôm nay cả Lề trái , Lề phải , trong ngoài nước đều nói đến Hoà giải , hoà hợp . Nhiều bài viết , nhiều cách suy nghĩ , suy luận … Tôi thử kể lại một câu chuyện thật 100% . Để ta có một cách nhìn khác hay không ?

– Đọc tiếp>