Thà là cứ không biết nói đùa như Bà Tưng!

Đào Tuấn

Theo : FB Đào Tuấn
batung  HH1) Góp ý với ông Đào Tuấn: OK, biết thêm rằng bên Cuba có ông Phidel, dù tốt xấu thế nào, suy tôn hay không suy tôn, thì cũng không đến nỗi tệ khi cái sự biết thêm này cũng  làm tăng thêm chút kiến thức về các nhân vật đương đại trên thế giới.  Chẳng cháy nhà chết người gì.

2) Góp ý với ông Ksor Phước:  Ngoài việc không biết ông Phidel là ai, “sản phẩm giáo dục của chúng ta” còn nhiều thứ chưa biết lắm, thậm chí là những điều rất sơ đẳng. Chẳng hạn như đi thang máy như thế nào cho văn minh lịch sự mà con em chúng ta khi vào đến đại học vẫn còn mù tịt, vẫn cần phải được “nâng cao nhận thức” thông qua các “chiến dịch truyền thông” như đề cập trong bài báo NÀY… Khuyết tật “sản phẩm giáo dục của chúng ta” nằm ở những chỗ đó, lôi ông Phidel vào chuyện này làm gì  cho tủi thân ông ấy ra. – Đọc tiếp>