Biết xấu hổ thì không thua thiệt

 

Nguyễn Hoàng Đức
Theo Blog Bà Đầm Xòe

Đọc thêm (cùng chủ đề):     Xấu hổ,  Xấu hổ và yêu nước

(HHCái ông Hoàng Đức này thật vớ vẩn! Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Thì xấu hổ cũng vậy – không phải việc của các ông! Đảng và nhà nước không xấu hổ thì thôi. Những người “không có thẩm quyền đỏ mặt” – (chữ trong ngoặc kép là của Huy Đức) mà cứ  cố tình xấu hổ là “ôm rơm rặm bụng” (chữ trong ngoặc kép là của ông chánh án tòa án TP Tuy Hòa – Phú Yên), là “cầm đèn chạy trước ô tô” (xem nghĩa ở ĐÂY), là  “phản động” (chữ hay dùng của đảng ta)…)

– Đọc tiếp>