Phản hồi “Bài học từ Ukraina” của TS Nguyễn Sỹ Dũng

 

Nguyễn Trần Sâm
Theo Quê Choa

Vừa qua trên laodong.com.vn có bài của TS Nguyễn Sỹ Dũng, nêu ra bài học từ những sự kiện vừa qua ở Ukraina. Chúng tôi muốn bàn về một vài ý tứ mà TS Dũng nêu ra.

Ngay sau câu mở đề, TS Dũng đã khẳng định chắc đe: “… cuộc trưng cầu ý dân (về việc sáp nhập với Nga) tại Crưm cũng chỉ là hệ quả tiếp theo của những chính sách mà các nhà lãnh đạo khác nhau của Ukraina đã theo đuổi.”

– Đọc tiếp>