Hoa đào biên viễn

Chùm phóng sự đặc sắc của Đào Tuấn

Theo Quê  Choa (đăng lại bài đã bị gỡ trên Một Thế Giới)

daotuan1Lời dẫn của Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Quê Choa đăng vội cả ba bài của Đào Tuấn đăng trên Một thế giới vì sợ chùm bài sẽ bị lột xuống. Làm báo thời lú lấp sao mà khổ thế hở trời, muốn yêu nước cũng chẳng được.

– Đọc tiếp>