Một số hình ảnh về phiên họp thanh trừng Jang Song Taek

Nguồn:  North Korea Leadership Watch

View of platform of an 8 December 2013 expanded meeting of the KWP Political Bureau (Photo: KCTV screen grab).

Hình ảnh Kim Jong Un chủ trì Hội nghị  Bộ Chính trị mở rộng của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 8/12/2012  (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Các phương tiện truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đã phát đi tin tức và hình ảnh cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên ngày 09 /12/2013 trong đó Jang Song Taek ( Chang So’ng – t’aek ), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên, Trưởng ban Quản trị Đảng Lao động Triều Tiên bị cáo buộc đã có những “hành vi bè phái phản cách mạng và chống đảng”, chính thức bị cách chức và bị khai trừ khỏi Đảng Lao động Triều Tiên.  Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) phát đi một báo cáo dài 11 phút đưa thông tin chi tiết về diễn biến cuộc họp của Bộ Chính trị, cho thấy Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Pak Pong Ju và hai quan chức cấp cao khác  lên án Jang một cách nghiêm khắc và cam kết trung thành với Kim Jong Un ( Kim Cho’ng – u’n ) và Jang được thấy bị các sỹ quan thuộc Bộ An ninh nhân dân kéo ra khỏi chỗ ngồi. Mặc dù có những suy đoán rằng Jang đã bị bắt tại cuộc họp, các cảnh quay chỉ cho thấy rằng ông ta đã được hộ tống ra khỏi cuộc họp.

Vợ Jang Song Taek là Kim Kyong Hui ( Kim Kyo’ng – hu’i ), thành viên Bộ Chính trị kiêm bí thư Đảng Lao động Triều Tiên không thấy được nói đến cũng như không được nhìn thấy trong cuộc họp.

Senior DPRK officials observe Jang Song Taek being escorted from the KWP Political Bureau meeting: KWP Finance and Accounting Department Director Han Kwang Sang (1), former Chief of the KPA General Staff and former Minister of the People's Armed Forces Gen. Kim Kyok Sik (2) and KWP Workers' Organizations Department Ri Yong Su (3) (Photo: KCTV screen grab).

Các quan chức cấp cao của CHDCND Triều Tiên quan sát Jang Song Taek khi ông được hộ tống ra khỏi cuộc họp Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tài chính Kế toán của Đảng Han Kwang Sang (1), cựu Tổng tham mưu trưởng QĐND Triều Tiên, đồng thời là cựu Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang nhân dân- Tướng Kim Kyok Sik (2), , Trưởng Ban Tổ chức Ri Yong Su (3) và cựu Tổng Tham mưu trưởng QĐND Triều Tiên – Đại tướng Hyon Yong Chol (4) (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Senior DPRK officials observe Jang's removal from the 8 December 2013 meeting: Joint Venture and Investment Commission Vice Chairman and Senior Deputy Director of the KWP Organization Guidance Department Ri Chol (1) and Deputy Director of the KWP Organization Guidance Department Hwang Pyong So (2) (Photo: KCTV screen grab).

Các quan chức cấp cao của  CHDCND Triều Tiên quan sát việc đuổi Jang khỏi cuộc họp ngày 08/12/2013:  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư và Liên doanh kiêm Phó Tổng Trưởng Ban Hướng dẫn Tổ chức của Đảng Ri Chol (1), Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Tổ chức Hwang Pyong So (2)  (Ảnh:  chụp qua màn hình KCTV).

Korean Workers' Party Central Committee Headquarters in Pyongyang (Photo: KCTV screengrab).

Tổng hành dinh Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Kim Jong Un (2nd R) applauds at the start of a 8 December 2013 expanded KWP Political Bureau meeting (Photo: KCTV screen grab).

Kim Jong Un (thứ 2 từ phải sang) vỗ tay khai mạc hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị ngày 08/12/2013 – mức độ nghiêm trọng của Hội nghị có lẽ đã được báo trước bằng hình ảnh viên sỹ quan đeo súng đứng kè kè bên cạnh Kim Jong Un  😦 (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

View of a conference hall at the KWP Central Committee Office Complex #1 in Pyongyang on 8 December 2013, the venue of an expanded KWP Political Bureau meeting (Photo: KCTV screen grab).

Cảnh hội trường khu Văn phòng số 1 của trung ương Đảng tại Bình Nhưỡng vào ngày 8/12/2013, nơi tổ chức Hội nghị Bộ Chính trị  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

View of the platform (rostrum) of an 8 December 2013 expanded KWP Political Bureau meeting at which Jang Song Taek was removed from office (Photo: KCTV screen grab).

Cảnh lễ đài của Hội nghị  BCT mở rộng ngày 8/12/2013 mà tại đó Jang Song Taek đã bị đuổi khỏi phòng họp  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Kim Jong Un attends an expanded KWP Political Bureau meeting in Pyongyang on 8 December 2013. Also seen in attendance is Kim Yong Il (L), KWP Secretary and Director of the International Affairs Department (Photo: KCTV screen grab).

Hình ảnh Kim Jong Un dự Hội nghị ngày 8/12/2013, ngồi hàng ghế sau (phía trái) là Kim Yong Il Trưởng Ban Các vấn đề  Quốc tế của Đảng Lao động Triều Tiên  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

KWP Secretary and Director of the Propaganda and Agitation Department Kim Ki Nam reads an official report on Jang Song Taek's "anti-party counterrevolutionary factional acts" (Photo: KCTV screen grab).

Bí thư Đảng lao động Triều Tiên kiêm Trưởng Ban Tuyên huấn Kim Ki Nam đọc báo cáo chính thức về “các hành vi phe phái phản động chống đảng” củaa Jang Song Taek  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Participants with observer status attend an 8 December 2013 expanded meeting of the KWP Political Bureau (Photo: KCTV screen grab).

Các đại biểu tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc họp BCT mở rộng ngày 08/12/2013   (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Overview of an 8 December 2013 expanded meeting of the KWP Political Bureau at which Jang Song Taek was accused of "factional acts" and expelled from the party (Photo: KCTV screen grab).

Toàn cảnh về Hội nghị BCT mở rộng ngày 08/12/2013 tại đó Jang Song Taek bị buộc tội có hành vi phe phái bị khai trừ khỏi đảng  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Kim Jong Un attends an 8 December 2013 expanded meeting of the KWP Political Bureau. Also seen in attendance are KWP Secretary and Director of Cadres Affairs Kim P'yo'ng-hae (2nd R) and Chief Secretary of the Pyongyang KWP Committee Mun Kyong Dok (R). Mun was a protege of Jang Song Taek's (Photo: KCTV screen grab).

Hình ảnh Kim Jong Un tại  Hội nghị BCT mở rộng ngày 8/12/2013, hai người khác là Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng Ban Cán bộ Kim P’yo’ng-hae (thứ hai từ phải sang) Bí thư  Thành ủy Bình Nhưỡng Mun Kyong Dok (bên phải). Mun cũng là một người phò tá cho Jang Song Taek  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

DPRK Premier Pak Pong Ju speaks after a report about Jang Song Taek's "factional activities" were read during an expanded KWP Political Bureau meeting (Photo: KCTV screen grab).

Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Pak Pong Ju phát biểu tiếp theo báo cáo về các hoạt động bè phái” của Jang Song Taek được đọc tại Hội nghị BCT mở rộng của Đảng Lao động Triều Tiên  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

KWP Political Bureau members raise their hands during an expanded meeting held in Pyongyang on 8 December 2013. Among those in attendance are Ministry of State Security Political Bureau Director Col. Gen. Kim Chang Sop, KWP Civil Defense Department and NDC Vice Chairman VMar Kim Yong Chun, SPA Presidium Vice President Yang Hyong Sop, DPRK Vice Premier Kang Sok Ju and Minister of the People's Armed Forces Gen. Jang Jong Nam (Photo: KCTV screen grab).

Các thành viên Bộ Chính trị giơ tay trong Hội nghị ngày 08/12/2013. Trong số những người tham dự có Cục trưởng Cục Chính trị  Bộ An ninh Nhà nướcĐại tướng Kim Chang Sop,  Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ dân sự  của Đảng Lao động Triều Tiên – Phó Nguyên soái Kim Yong Chun, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Yang Hyong Sop, Phó Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Kang Sok Ju Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang nhân dân – Tướng Jang Jong Nam  (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Jang Song Taek is removed from an 8 December 2013 expanded meeting of the KWP Political Bureau after his expulsion from the party (Photos: KCTV screen grabs).

Jang Song Taek bị đưa ra khỏi cuộc họp ngày 08/12/ 2013  sau khi bị khai trừ khỏi đảng (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Kim Jong Un (L) talks to senior KWP and DPRK Government officials after the KWP Political Bureau meeting. In attendance in this image are: VMar Choe Ryong (2nd L), Kim Yong Nam (3rd L), DPRK Premier Pak Pong Ju (4th L), Kim Ki Nam (5th L), Choe T'ae Bok (6th L) and Pak To Chun (7th L) (Photo: KCTV screengrab).

Kim Jong Un (trái) nói chuyện với các quan chức cấp cao của Đảng và Chính phủ CHDCND Triều Tiên sau cuộc họp Bộ Chính trị. Trong hình ảnh còn có Phó Nguyên soái Choe Ryong (thứ hai từ trái), Kim Yong Nam (thứ ba từ trái), Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Pak Pong Ju (thứ tư từ trái, Kim Ki Nam (thứ năm từ trái), Choe T’ae Bok (thứ sáu từ trái) Pak To Chun (thứ bảy từ trái (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

Kim Jong Un talks to senior KWP and DPRK Government officials after an 8 December 2012 expanded meeting of the KWP Political Bureau (Photo: KCTV screen grab).

Kim Jong Un nói chuyện với các quan chức cấp cao của Đảng và Chính phủ sau cuộc họp ngày 8/12/2013 của Bộ Chính trị   (Ảnh: chụp qua màn hình  KCTV).

5 Responses to Một số hình ảnh về phiên họp thanh trừng Jang Song Taek

 1. HỒ THƠM1 says:

  Thật kinh khiếp! Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn chế độ như ở Triều Tiên! Còn tranh giành quyền lực trong gia đình Hoàng gia họ KIM. Anh giết em, vợ giết chồng như ngóe để tranh giành ngai vàng! Thật ghê rợn! Nào “hành quyết”, nào xử tử, nào bắn nào giết cứ như trong … chuồng lợn! Ghê quá!
  Đương nhiên nếu tui ở Triều Tiên thì cũng không dám hó hé gì với anh Cu Ủn! Hi hi…!!!!

 2. Hoang Anh Vu says:

  Nhìn những thằng tướng tá già cả rồi mà cúi đầu ghi ghi chép chép, thấy nhục. Tâm thế quá hèn.

 3. Pingback: Thứ Năm, 19-12-2013 – Bài học nào từ tai họa nguyên tử Fukushima? Phải nói không với điện hạt nhân! | Dahanhkhach's Blog

 4. Nguyễn Hữu Quý says:

  Cả một dân tộc với gần 5.000 văn hiến như Triều Tiên, mà chỉ có mỗi một thằng tuổi 30 sắt máu lãnh đạo, trong khi tất cả số còn lại, cho dù đầu đã 2 thứ tóc, chỉ là đám bù nhìn, thì đó là một dân tộc bất hạnh. Mong rằng lịch sử sớm sang trang với dân tộc này để không nhìn thấy cái cảnh này nữa.

 5. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 19-12-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: