Tỉ lệ đại biểu thông qua hiến pháp và tỉ lệ thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Văn Tuấn

tilethongquahpTôi tự nhủ rằng không nên ảo tưởng về tư duy độc lập của đại biểu Quốc hội. Họ phải bầu (nhấn nút) theo chỉ thị thôi. Do đó, không ngạc nhiên khi thấy hiến pháp được thông qua gần như tuyệt đối. Nhưng tôi ngạc nhiên về tính toán của báo … Nhân Dân!

– Đọc tiếp>