Vụ án Nguyễn Thanh Chấn – Hai việc cần làm ngay bây giờ!

Hà Hiển

an-oan-10-namTheo tin đăng trên các báo, liên quan đến việc xử lý “vụ án Nguyễn Thanh Chấn”, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm ông Chấn tại nhà riêng và cho biết “đang chỉ đạo các đơn vị chức năng họp bàn, khẩn trương làm rõ trách nhiệm”.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng khác như công an, tòa án và viện kiểm sát từ trung ương đến địa phương sở tại cũng đưa ra các tuyên bố chung chung nghe rất quen tai rằng sẽ “kiên quyết xử lý”, “làm rõ trách nhiệm”, “sai đến đâu xử đến đó” thế này thế khác.

Nhưng có hai việc rất cụ thể và cần thiết có thể làm ngay được mà không thấy cơ quan chức năng nào nói đến.

– Đọc tiếp>