Việt Nam sẽ đi về đâu với kinh tế Trọng Thương, tư bản nhà nước và xã hội thị trường

Đỗ Kim Thêm

xã hội thị trườngLời dẫn của Hahien’s Blog:

Một bài viết rất đáng đọc của tác giả Đỗ Kim Thêm nhưng có lẽ không dễ đọc đối với những người không quen với các thuật ngữ chính trị và kinh tế. Theo phân tích của tác giả thì cái “định hướng  xã hội chủ nghĩa” như được gọi ở nước ta chẳng qua chỉ là một sự kết hợp của ba thành tố: Kinh tế Trọng Thương, Tư bản Thân tộc và Xã hội Thị trường, khác với con đường mà các nước tiên tiến đang lựa chọn trên nền tảng là một nền Kinh tế tự do được điều chỉnh bởi thị trường rất ít có sự can thiệp của nhà nước +  Xã hội Dân sự.

– Đọc tiếp>