Sao lại buông bút hả anh Minh Diện?

Hà Hiển

Cụ Phan Khôi

Cụ Phan Khôi

Trên blog Bùi Văn Bồng (BVB), mình đã đọc bài viết   Sao lại “tâm hồn vong bản”? của nhà báo Minh Diện viết về Cụ Phan Khôi.

Mình cũng đã đọc bài viết Không được xuyên tạc và bịa đặt của ông Phan An Sa (PAS), một trong những người con của Cụ Phan Khôi  gửi đăng trên Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập phản bác lại bài viết trên với những lời lẽ rất nặng nề.

– Đọc tiếp>