Cụ Hồ có phải là lão Chương?

Hà Hiển

cuho21) Liệu cụ Hồ có phải là lão Chương?

Mình đặt câu hỏi trên là vì có ông Hồ Tuấn Hùng nào đó bên Đài Loan đã viết một cuốn sách được xuất bản cách đây vài năm cho rằng Cụ Hồ Chí Minh của chúng ta chẳng qua là do một người Đài Loan tên là Hồ Tập Chương đóng giả.

– Đọc tiếp>