Tiền trả lương hưu sắp cạn

HH – Trong một bài viết bình luận về phát biểu của đại tá tuyên giáo Trần Đăng Thanh cảnh báo rằng nếu các “thế lực thù địch” thay đổi chế độ thì có thể làm cho cán bộ công nhân viên chức  mất sổ hưu, mình đã viết đại ý  rằng  nếu mình là các “thế lực thù địch” thì mình chẳng dại gì tìm cách “thay đổi chế độ” vào lúc này vì không biết các “thế lực thù địch” thế nào chứ mình thì rất sợ bị mang tiếng – lên nắm chính quyền được vài năm mà “Quỹ lương hưu” không còn tiền nữa thì tình ngay lý gian, chắc chắn sẽ mang tiếng xấu là chế  độ mới cắt hết cả tiền lương hưu của nhân dân!

Hôm này lại đọc được bài báo dưới đây:

Đọc tiếp