Trần Hữu Hiệp xứng đáng được truy tặng danh hiệu anh hùng!

Nguyễn Quang Lập

Trần Hữu Hiệp

HH-  Rất tâm đắc với ý kiến của Nhà văn Nguyễn Quang Lập:

 “…Cứu sống bốn người, nhường áo phao cho phụ nữ, tức hy sinh sự sống cho người khác, tức bất chấp cái chết để cứu sống được 5 mạng người, nếu đó không phải là người anh hùng thì nên định nghĩa lại thế nào là anh hùng…

… Thời buổi văn hóa suy đồi, nhân tâm mục ruỗng, cần lắm thay những tấm gương anh hùng như Trần Hữu Hiệp.”

– Đọc tiếp>