Hoan hô Dì Tiến! (*)

Hồ Thơm

vacxinHahien’s BlogTừ khi lập trang blog này cho đến nay, chủ trang chỉ đăng những bài viết của mình hoặc nếu đăng bài của tác giả khác thì ngoài việc đề cập rõ tên tác giả và nguồn thông tin, chủ trang luôn ghi thêm lời bình của mình.

Bắt đầu từ thời điểm này, ngoài những bài viết mà chủ trang blog này là tác giả sẽ được đăng ở đây là chính, blog này sẽ đăng thêm một số bài của các blogger khác mà không nhất thiết lúc nào cũng đăng thêm lời bình của chủ trang – chẳng hạn như bài viết dưới đây của tác giả Hồ Thơm thú vị đến nỗi (chúng) tôi e rằng sẽ là thừa nếu đưa ra bất kỳ lời bình thêm nào.

– Đọc tiếp>