Nguyễn Thùy Linh – Cuộc sống ở Việt Nam có bình yên hay không?

Nguyễn Thùy Linh (*)

Có nhiều người vẫn nhắn tin cho Thùy Linh với ý chê trách: “Tại sao đất nước đang bình yên mà qua những bài viết của bạn nó lại trở nên xám xịt như vậy ?” Thực sự Thùy Linh không biết khái niệm bình yên của các bạn là như thế nào. Nhưng riêng đối với Thùy Linh, bình yên thì đầu tiên con người phải được sống trong sự an toàn.

– Đọc tiếp>