Loạn thần kinh!

Hà Hiển

loanthankinh“Thần kinh chính trị” là cái gì? Bản thân cụm từ  này là vô nghĩa khi dùng nó để chỉ người – cũng giống “thần kinh liên sườn”, “thần kinh giao cảm”, “thần kinh thực vật” “thần kinh ngoại vi”  v.v…  tạo nên hệ thống thần kinh. Các cụm danh từ  này không mang nghĩa tốt hay xấu vì nó không phải là một cụm tính từ. Vì vậy nếu nói một ông nào đó “thần kinh chính trị” thì cũng vô nghĩa như nói bà kia “thần kinh thực vật”, anh kia “thần kinh liên sườn”, chị kia “thần kinh tủy sống”, bác này “tai”, cô kia “mũi”, thằng nọ “mồm” v.v…

Ngôn ngữ mẹ đẻ chưa thuộc thì nên mở lại sách vỡ lòng ra mà học lại. Còn cứ  tưởng là hay mà lảm nhảm những ngôn từ  vô nghĩa như thế thì nếu không dốt nát thì cũng là một kẻ mắc bệnh cuồng chữ  đến loạn thần kinh!