Con dao hai lưỡi

Hà  Hiển

ceauc59fescu-be1bb8b-xe1bbad-te1bbadNhân ngày “Báo chí cách mạng Việt Nam”, xin được đăng lại entry dưới đây.  Bài viết đã cũ nhưng tác giả cho rằng nó vẫn còn tính thời sự vì vấn đề mà nó nêu ra cho đến ngày hôm nay vẫn chưa chịu cũ ở  “đâu đó” (người viết mới học được cụm từ này từ báo chí “lề phải”), khi mà người ta vẫn say sưa với thứ “nước đường” có tên là  “định hướng thông tin” mà không biết rằng bản thân họ, khi đã say sưa quá thì cũng rất dễ bị lạc hướng bởi chính cái sự “định hướng” mà mình đầu têu ra ấy – mà hậu quả  có thể bi thảm khôn lường cho chính họ – như sự kiện xảy ra ở Romania năm 1989 là một cảnh báo không thừa.

– Đọc tiếp>